login about faq

Imam pitanje u vezi trajanja boravka. Piše u uputi da trebamo upisati onaj broj mjeseci koji je napisan u ugovoru. Npr za ono što mene zanima je 6. Problem je u tome što ja gledam kalendar sveučilišta, i on traje 4 puna mjeseca i 20 dana(1.10 do 20.2)?!? Kako to onda? Da upišem početak prije ili nešto da dođem do tih 5 mjeseci i 16 dana? Ili su oni nešto fulali te su trebali staviti 5 mjeseci?

I još jedno pitanje. Za predat dokumente je zadnji dan ponedeljak 7.3 ili je to do ponedeljka pa bi ih trebali predati do petka 4.3?

P.S Znam da se 95% može u pon to predat, ali za svaki slučaj :D

asked Mar 03 '11 at 22:47

Bobosmrad's gravatar image

Bobosmrad
12

edited Mar 03 '11 at 23:15


Uzmite u obzir da ćete možda otputovati mjesec dana ranije na tečaj jezika. Kad završi semestar ne morate se odmah vratiti kući :).

Možete predati dokumente u ponedjeljak.

answered Mar 03 '11 at 23:29

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Na zadnjem predavanju je rečeno da se može u pon predat. Jedino pripazi da skupiš sve papire.

answered Mar 03 '11 at 23:16

mbobesic's gravatar image

mbobesic
313

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×30
×8
×8

Asked: Mar 03 '11 at 22:47

Seen: 966 times

Last updated: Mar 03 '11 at 23:29

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.