login about faq

Zanima me mozemo li u slucaju da ne dobijemo stipendiju svejedno otici na razmjenu u svojoj organizaciji? Znaci sami sve placamo i organiziramo. Kako se u tom slucaju dogovara razmjena sa sveucilistima?

asked Mar 21 '11 at 11:06

gost1's gravatar image

gost1
1


Ako ne dobiješ stipendiju, a još uvijek ima mjesta na Sveučilištu, možeš dobiti status ZERO GRANT studenta. Kao ZERO GRANT možeš ići na razmjenu kao i svi ostali Erasmus studenti - imaš ista prava i administrativno se vodiš kao Erasmus student samo što ne dobivaš stipendiju.

Osim Erasmusa, postoje i neki drugi oblici razmjene (Basileus, CEEPUS, itd.), a i bilateralni ugovori s drugim sveučilištima. Natječaji za razmjenu sa sveučilištima s kojima Sveučilište u Zagrebu ima potpisan bilateralni ugovor se obično objavljuju dvaput godišnje (jedan u zimskom i jedan u ljetnom semestru). Za više informacija malo pretraži stranice Sveučilišta.

answered Mar 21 '11 at 15:42

Margareta's gravatar image

Margareta ♦
312

Kada tocno dobivamo taj status? Npr.odredeno sveuciliste na koje zelimo ici nudi 3 mjesta za studente fera, zero grant student bi bio u tom slucaju 4-ti student ili?

answered Mar 22 '11 at 10:39

gost1's gravatar image

gost1
1

Nisam sigurna, ali rekla bih da se to desi kada određeno Sveučilište nudi određeni broj mjesta, ali naše - iz nekog razloga - ne može osigurati stipendiju za sva mjesta.

answered Mar 25 '11 at 00:11

Margareta's gravatar image

Margareta ♦
312

Ako ne dobijete stipendiju, a na sveučilištu koje ste odabrali ima slobodnih dogovorenih mjesta, možete prihvatiti tzv. ZERO-GRANT stipendiju (tj. odlazak na razmjenu bez financijske potpore).

U tom slučaju trebate:

(1) Ispuniti obrazac na: http://international.unizg.hr/_download/repository/Izjava_Student__Erasmus_-_ZERO_GRANT.doc

(2) Ispisati i potpisati obrazac,

(3) Donijeti obrazac na potpis ECTS-koordinatoru,

(4) Poslati ili osobno odnijeti obrazac na Sveučilište.

answered Apr 16 '11 at 18:04

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×14

Asked: Mar 21 '11 at 11:06

Seen: 774 times

Last updated: Apr 16 '11 at 18:04

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.