login about faq

Htio bih znati koliko dugo ti je trebalo da dobiješ vizu, jesu li ti pravili probleme?

Gdje si napravio osiguranje te kako je s težinom predmeta - mogu li se usporediti s našima?

I općenito, je li veliki trošak u Beču?

 • by (I.M.)

asked Mar 21 '11 at 15:03

dbucar's gravatar image

dbucar
563


Evo da ovdje odgovorim, možda još nekom pomogne.

Idemo redom..

Što se tiče vize - ona je gotova za 2 dana (ako ne pogodite vikend). Ne košta ništa, a treba priložiti:

 • potvrdu od Sveučilišta na koje ste primljeni ("poziv na studij")
 • potvrdu o dobivenom smještaju
 • kopiju osobne, zdravstvene i putovnice
 • learning agreement
 • 2 slike
 • potvrdu o financiranju

Osiguranje za prvi semestar sam uzimao tamo, no bilo je smiješnih situacija.. Tako da sam za ovaj ljetni uzeo u Graweu (mislim da je to najbolja opcija).

Što se tiče troškova, rekao bih da se oni kreću oko 600-700€ mjesečno.

 • mene je dom koštao 211€/mj. (jedan od povoljnijih, jer je nešto dalje od centra, ali zato najbolji ;) )
 • za semestarsku kartu za gradski prijevoz treba dati 130€
 • za hranu sam računao cca 10€ dnevno (dakle oko 300€/mj.)

I sad kad se tu dodaju izlasci (ili platite 90€ cugu jer ste izgubili klupsku karticu, pa se netko drugi usrećio na vaš račun, kao što se meni dogodilo :)), i ako još želite obavljati shopping, lako se prekorači navedena cifra. No mislim da se sa 600-700€ da komotno živjeti.

Predmeti.. Tu bi se dalo diskutirati. S jedne strane, možda vam padne malo teže što se neki drže na njemačkom, pa je malo teže učiti. No profesori su izuzetno susretljivi, i bez problema možete polagati ispit na engleskom, odraditi lab. vježbe, doći na konzultacije i što god, da vam se olakša.

S druge strane, predmeti uglavnom imaju samo jedan ispit na kraju semestra (tek ovaj ljetni sem. imam 2 koja sadrže dvije provjere). Ovdje može nastupiti problem ako prenesete naviku s FER-a da učite dan-dva prije ispita (no može se i tako položiti :D).

Laboratorijske vježbe su slično koncipirane kao i kod nas (na nekima postoji projekt, koji se radi kroz čitav semestar, pa ima par milestone prezentacija; na drugima su "klasične" 2-3-5-7 vježbi, koje se izlažu u nekoliko termina).

Dojam težine vjerojatno ovisi o vama samima. No općenito bih, što se tiče osobnog dojma, rekao da je nekako manji pritisak. Ne znam je li samo do mene, ali dobio sam dojam da ovdje stvari idu nekako ležernije, manje je stresa i sl. Zato sam i ostao. :)

Za sva ostala pitanja - postavite ih ovdje, a ako nema odgovora, podsjetite me na mail.

Pozdrav, D

answered Mar 21 '11 at 15:14

dbucar's gravatar image

dbucar
563

edited Mar 21 '11 at 15:27

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

 • *italic* or __italic__
 • **bold** or __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "title")
 • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
 • numbered list: 1. Foo 2. Bar
 • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
 • basic HTML tags are also supported

Tags:

×13
×2
×1
×1
×1

Asked: Mar 21 '11 at 15:03

Seen: 695 times

Last updated: Mar 21 '11 at 15:27

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.