login about faq

Evo nakon sto smo dobili rezultate sa tolikim zakasnjenjem vjerujem da nas je puno ostalo razocaranih, mene zanima sta to znaci, da mozemo ici ali bez stipendije ? Da li postoje jos neke opcije ili je to to ?

Lp

asked Jun 06 '11 at 12:44

Maui's gravatar image

Maui
11


Nažalost, rezultati su takvi kakvi jesu. Opcija je da netko tko je dobio stipendiju odustane, pa da se crta pomakne. No ne treba niti tu previše očekivati; možda odustanu jedan-dva studenta.

answered Jun 08 '11 at 12:41

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

edited Jun 08 '11 at 12:41

hvala. Nije mi jasno samo zašto je takav nesrazmjer dobivenih ponuda od drugih sveučilišta i dobivenih stipendija, i zašto nije svaki kafultet dobio po postotku stipendije, jer naprimjer agronomi su svi dobili stipendije, valjda su nam prosjeci svrstani u isti koš šta je bezveze

answered Jun 14 '11 at 15:05

Maui's gravatar image

Maui
11

Pa nije moguce kako nitko (sa ni bez stipendije) nije odustao od razmjene... :)

answered Jun 14 '11 at 18:23

Robben71's gravatar image

Robben71
4612

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×3
×1

Asked: Jun 06 '11 at 12:44

Seen: 781 times

Last updated: Jun 14 '11 at 18:23

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.