login about faq

Pozdrav,

U mailu koji sam primio u vezi potpisivanja ERASMUS UGOVORA O FINANCIRANJU stoji da na potpisivanje ugovora obavezno donesemo:

  • kopiju zdravstvenog osiguranja ako se osiguravate u Hrvatskoj (u slučaju da se osiguravate na stranom Sveučilištu, u tom slučaju ćete nam u roku od 15 dana od dolaska na vaše strano Sveučilište obavezno poslati kopiju.)

Je li to znaci da vec moramo imati rijeseno pitanje zdravstvenog osiguranja koje cemo imati za vrijeme boravka u inozemstvu (npr. kod neke osiguravajuce kuce...) ili je tu potrebno donijeti klasicnu potvrdu od naseg zdravstvenog osiguranja koje imamo u Hrvatskoj?

Pitam jer mi se cini malo rano da vec sad uplacujem osiguranje kod nekog osiguravajuceg drustva, a ne odlazim jos dobra 2-3 mjeseca.

asked Jul 03 '11 at 20:38

marko12's gravatar image

marko12
13


trebas imat kopiju zdravestenog kad ides radit vizu npr. tako da ces morat to unaprijed napraviti. isto tako bolje da napravis tu kod nas jer je jeftinije nego kod njih u stranoj drzavi... jeftino i dobro osiguranje je tamo npr na krvavom mostu, preporuka.

answered Feb 05 '12 at 20:16

lilith's gravatar image

lilith
1

Raspitaj se i oko toga da li ti strano sveučilište daje osiguranje i koji iznos osiguranja je potreban. Nama na KIT-u se dogodilo da nam je iznos osiguranja premali (30 000€, a potrebno je barem 100 000) pa su neki povećali iznos osiguranja, a neki uzeli njemačko osiguranje. Vidi da ne moraš dva puta plaćati, možda je dovoljno uzeti samo putno osiguranje.

A i kada potpisuješ za osiguranje ugovor možeš odabrati od kojeg dana je važeće.

answered Feb 06 '12 at 16:53

destogl's gravatar image

destogl
11

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×1

Asked: Jul 03 '11 at 20:38

Seen: 524 times

Last updated: Feb 06 '12 at 16:54

Related questions

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.