login about faq

Pozdrav

Imam pomalo nezgodnu situaciju : prijavljen sam za odlazak na TU Wien u ljetnom semestru. Prije nešto više od mjesec dana predao sam prijavu na njihovim internet stranicama. Međutim, još uvijek nisam dobio potvrdno pismo. Ono što situaciju čini nezgodnom je da znam da su drugi koji idu u tom periodu na razmjenu u beč spomenuto pismo već dobili... Zanima me, da li postoji način da provjerim je li sve u redu ili ne, osim da kontaktiram njihovog koordinatora ?

asked Nov 10 '11 at 16:02

iperis's gravatar image

iperis
11


Ja bih na vašem mjestu odmah kontakritao njihovog koordinatora, telefonski ako je potrebno. To i jest jedna od zadaća koordinatora (da pomažu u ovakvim situacijama). Nemojte se ustručavati kontaktirati ga.

answered Nov 16 '11 at 21:04

jan's gravatar image

jan ♦♦
3565

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×5
×1
×1

Asked: Nov 10 '11 at 16:02

Seen: 995 times

Last updated: Jan 12 '12 at 10:49

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.