login about faq

Pozdrav!

Znam da je možda rano za ovakva pitanja ali zanima me sljedeće. Dvoumim se između KTH-a i Chalmersa, a ono što me između ostalog zanima je kakvi su uvjeti za ostanak na stranom sveučilištu nakon isteka stipendije. Od kolega sam na jučerašnjoj prezentaciji saznao da su ostajali jedan semestar duže (KTH) i financirali se bez stipendije. Zanima me kakva je situacija s Chalmersom, i plaća li se školarina na stranom sveučilištu nakon isteka razmjene u trajanju od 5 mjeseci. Isto tako me zanima ukoliko se školarina plaća koji je otprilike njen iznos (za Chalmers i KTH) i postoji li kakve pogodnosti budući da 1.7.2013. ulazimo u EU. Unaprijed hvala na odgovoru i podijeli iskustva!

Lijep pozdrav! Petar

asked Feb 02 '12 at 03:12

Stakhanov's gravatar image

Stakhanov
62


Meni je ponudena mogucnost za ostanak na chalmersu jos jedan semestar sa svim pravima kao i prvi semestar ali bez stipendije. Naravno skolarinu ne trebas placat i sve ostaje isto. Nakon sto ti istekne taj masimalni period razmjene od 2 semestra ili upisujes chalmers ili se vracas na svoje sveuciliste. Trece opcije nema. Sto se tice upisa skolarina je jako jako velika a to negdje mozes provjeriti na sluzbenim stranicama. Skolarinu bi morao platiti ukoliko odlucis upisati chalmers jer hrvatska nije u EU. A ovo sa ulaskom hrvatske u EU ti ne radi nikakvu ulogu dok mi stvarno ne udemo i dok svedska vlada ne odobri besplatan upis hrvatskih studenata na njihove fakultete a to bi moglo potrajati.

Vjerujem da je ista situacija i na KTH...

answered Feb 03 '12 at 19:28

kocoedin's gravatar image

kocoedin
863

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×4
×3
×2
×1

Asked: Feb 02 '12 at 03:12

Seen: 757 times

Last updated: Feb 03 '12 at 19:28

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.