login about faq

Da li postoji način da se objave prosjeci od prošlih godina za upad na sveucilišta. I kolika je bila navala na neke od njih. Imam ne baš dobar prosjek(3.2) pa me zanima na koja bi svucilista za svoj smjer najvjerojatnije upao. Hvala unaprijed

asked Feb 18 '11 at 21:07

cavork's gravatar image

cavork
11


Da li ćeš dobiti neko sveučilište najviše ovisi o broju prijavljenih za to sveučilište. Interes će se naravno svake godine mijenjati pa tako i studenti koji se prijavljuju. Objava prosjeka tu ne bi puno pomogla, pa čak bi mogla i unjeti nered među studenete koji se sada prijavljuju. Na neke fakseve su otišli ljudi među kojima svi imaju 4.7 i veći prosjek, a na neke fakseve su otišli studenti i sa prosjekom oko tvog. Od ove godine u razmjeni sudjeluje još više sveučilišta i ne vidim razlog da se ne prijaviš, vjerojatnost da ćeš dobiti jedan od fakseva koje staviš u prijavni obrazac je vrlo visoka. Prošle godine je bio velik interes i bilo je teško dobiti Njemačku, Austriju, KTH u Stockholmu, Belgiju i možda još koji faks.

answered Feb 19 '11 at 13:19

Hrvoje's gravatar image

Hrvoje ♦
1213

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×14
×5
×1
×1
×1

Asked: Feb 18 '11 at 21:07

Seen: 724 times

Last updated: Feb 19 '11 at 13:19

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.