login about faq

Pozdrav,

zanima me je li potrebno polagati ispit iz engleskog i donjeti potvrdu ukoliko smo predali potvrdu iz skole stranih jezika koja je stara 6 godina? Pitam buduci da sam cula nesto da te potvrde ne smiju biti starije od 2-3 godine ...

asked Feb 21 '12 at 11:41

nick's gravatar image

nick
63


Jel dobijemo veci broj bodova ako imamo visu potvrdu od B2? Ima li to ikakvu benificiju?

answered Feb 25 '15 at 15:23

le%20me's gravatar image

le me
162

(Feb 25 '15 at 15:56) mirta ♦♦

Možete predati staru potvrdu.

answered Feb 08 '13 at 21:34

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Nastavno, danas upitah Mirtu sljedeće:

"Iz škole stranih jezika posjedujem potvrdu o položenom B2 stupnju engleskog jezika pa me zanima je li ista dovoljna za prijavu na Natječaj?"

Odgovor: "Dovoljna je."

U međuvremenu sam primijetio da na toj svjedodžbi piše "Vrijedi do" pa me zanima moram li ponovno polagati?

Pretpostavljam odgovor od prije dvije godine vrijedi i da je potvrda u redu, ali pitam za svaki slučaj.

answered Feb 24 '15 at 21:21

marko's gravatar image

marko
12

Pitat ću sutra na Sveučilište, za svaki slučaj.

answered Feb 24 '15 at 21:23

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

(Feb 25 '15 at 16:12) marko
(Feb 25 '15 at 16:18) mirta ♦♦
(Feb 25 '15 at 16:20) marko
(Feb 25 '15 at 16:22) mirta ♦♦
(Feb 25 '15 at 16:23) marko
(Feb 25 '15 at 16:25) mirta ♦♦
showing 5 of 6 show all

Potvrda kojoj je istekao rok trajanea ne vrijedi!!!!!!! Mora se ponovo polagati ispit i dobiti novu potvrdu.

answered Feb 26 '15 at 19:16

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

U redu, hvala Vam.

answered Feb 26 '15 at 21:27

marko's gravatar image

marko
12

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×26
×8

Asked: Feb 21 '12 at 11:41

Seen: 1,506 times

Last updated: Feb 26 '15 at 21:27

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.