login about faq

TOFL je ispit engleskog u svrhu studiranja, rada itd u zemljama engleskog govornog podrucja. Taj ispit vrijedi, odnosno dostupan je za slanje izvjesca od njihove strane u roku od dvije godine od trenutka polaganja ispita. ETS (agencija koja provodi TOEFL) preferira slanje izvjesca direktno obrazovnim institucijama, ali postoji i mogucnost da posalju pisano izvjesce na moju kucnu adresu, sto sam ja i iskoristio.

Zanima me da li svoj TOEFL test mogu iskoristiti kao potvrdu znanja engleskog iako je proslo nesto vise od 2 godine od polaganja ispita? Drugim rjecima, jel FER trazi potvrdu koja stize direktno od ETS-a, ili je dovoljno da ja prilozim kopiju svog izvjesca?

Hvala

asked Mar 06 '14 at 12:01

erasmuser's gravatar image

erasmuser
1


Vi prilažete kopiju svojeg izvješća, ali mislim da nećemo moći priznati potvrdu koja je istekla. Provjerit ću još na Sveučilištu.

answered Mar 09 '14 at 23:52

mirtab's gravatar image

mirtab
311

Još nisam dobila odgovor sa Sveučilišta. Nadam se da ćemo sutra znati.

answered Mar 10 '14 at 21:28

mirtab's gravatar image

mirtab
311

Na Sveučilištu kažu da će priznati takvu potvrdu.

answered Mar 11 '14 at 20:01

mirtab's gravatar image

mirtab
311

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×26
×8
×3

Asked: Mar 06 '14 at 12:01

Seen: 652 times

Last updated: Mar 11 '14 at 20:01

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.