login about faq

Pod "Current studies" polje "Study area(*)"... Za odabrat ima samo uska paleta, pa me zanima ako je npr smijer Telekomunikcije i informatika (diplomski) da li je uredu ako se odabere "48- Computing" ili treba nesto drugo? Hvala!

EDIT: a ako pise na stranici da predavanja pocinju 23.2. a ispiti zavrsavaju 30.6. (sto nije 4mj i 16 dana)... sta onda? jel da upisem tak i u online prijavu ili treba namjestit da bude veci... :P

asked Feb 20 '11 at 23:58

lukakov's gravatar image

lukakov
13

edited Feb 21 '11 at 01:10

tfranovic's gravatar image

tfranovic ♦♦
401116


Područje studija treba biti isto kao i na FER-u. U općenitoj prezentaciji od prošlog tjedna (Jasna Matijević) u tablicama su povezani naši moduli/profili s ISCED kodovima i područjima koji se koriste u međunarodnoj razmjeni. Ponegdje je navedeno više različitih područja. Tako naprimjer kod TKI da facto postoje 2 moguća usmjerenja - više prema telekomunikacijama - tada se bira područje 523 ili više prema informatici - tada se bira 48. Sutra će biti još govora o tim područjima studija.

answered Feb 22 '11 at 17:58

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

U trajanje mobilnosti treba upisati broj mjeseci koji je predviđen za to sveučilište (ni manje ni više!) - te brojke pišu u stupcu Trajanje boravka(u mjesecima po studentu) u tablici s popisom sveučilišta, na adresi http://www.fer.hr/_download/repository/Pregled_stranih_sveuc._i_dogovorenih_mjesta-FER.pdf

answered Feb 22 '11 at 18:15

mirta's gravatar image

mirta ♦♦
9114

Mislim da je u redu odabrati nešto najsličnije, ne vjerujem da to itko provjerava. Znam za primjer gdje su studenti sa isto smjera na FER-u izabrali različit Study Area i nikakve posljedice nismo utvrdili.

answered Feb 21 '11 at 17:45

San%C5%A0ain's gravatar image

SanŠain
311

Sto se tice samih datuma mobilnosti, meni su stariji studenti rekli da je potrebno upisati one datume koji ce pokriti barem 5 odnosno 10 punih mjeseci za koje se trazi stipendija. Trajanje mobilnosti se prepisuje iz tablice, kako je profesorica rekla.

answered Feb 23 '11 at 11:02

marauder16's gravatar image

marauder16 ♦
465

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×30
×14
×9
×4
×4

Asked: Feb 20 '11 at 23:58

Seen: 1,230 times

Last updated: Nov 20 '11 at 09:25

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.