login about faq

Na kojem jeziku su predavanja? Jel moguce da se vecina moze rijesiti na engleskom, a sa strane da se uci spanjolski? Nazalost u prezentaciji nisu navedene te informacije.

Hvala unaprijed na odgovoru!

asked Feb 23 '11 at 15:12

Josip's gravatar image

Josip
163


Asistentica je rekla sljedece:

Predavanja i ispiti su iskljućivo na španjolskom jeziku. Međutim možete se konzultirati a profesorom na engleskom izvan sata.

answered Feb 25 '11 at 15:09

Josip's gravatar image

Josip
163

Evo ja ću prenijeti svoje dojmove iz Madrida, ovdje je jako teško naći predavanja na engleskom jeziku, ne vjerujem da je velika razlika u ostalim djelovima Španjolske. Jedino na privatnim sveučilištima imaš mogućnost izbora španjolskog ili engleskog jezika, a od ovih državnih jedino se za računarstvo može naći pokoji predmet na engleskom koji se tada većinom rješavaju kroz projekte, dakle nema ispita. Ja sam pitao svoje profesore da li mogu dobiti primjerak ispita na engleskom jeziku (mada su ispiti u 6. mjesecu, do tada ću i znati pisati na španjolskom nego da vidim kako dišu) i dvojica su me odbila a od dvojice čekam odgovor. Španjolska je pogrešna destinacija ukoliko želite pričati engleski :). Ali ja sam dođao bez ikakvog znanja španjolskog, i nakon mjesec dana intenzivnog tečaja naglo mi se popravilo znanje, razmuijem većinu stvari ukoliko ljudi pričaju sporije, dok pričati uspijevam samo u prezentu i malo perfekta.

answered Feb 25 '11 at 15:47

Denis%20%C4%8Camber's gravatar image

Denis Čamber
161

Trenutno je u Cartageni asistentica Nina Skorin-Kapov, pa najbolje da se njoj obratiš mailom i ovdje preneseš odgovor. Sumnjam da će itko znati bolje od nje.

answered Feb 23 '11 at 19:00

tfranovic's gravatar image

tfranovic ♦♦
401116

Evo pitanje za Denisa, ti si dakle dosao u Madrid bez znanja španjolskog, i na kraju položio sve predmete i sve je bilo ok ?

answered Mar 01 '11 at 18:38

Maui's gravatar image

Maui
11

Mislim moze odgovoriti bilotko na ovo ako je bio u španjolskoj :)

answered Mar 02 '11 at 13:18

Maui's gravatar image

Maui
11

Your answer
toggle preview
Erasmus captcha
Dolje je niz jednoznamenkastih brojeva, prepisite ga. Pri tome sve parne
brojeve povecajte za 1 a neparne smanjite za 1 npr. 12346 - 03257

Odgovor


Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or __italic__
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×20
×1

Asked: Feb 23 '11 at 15:12

Seen: 1,321 times

Last updated: Mar 02 '11 at 13:18

Powered by TakeLab, 2011.
TakeLab retains the right to use the content for research purposes.